Könyveink

Könyveink megvásárolhatók bármely könyvesboltban, a
Kossuth Könyvkiadó mintaboltjában (1043 Budapest, Bocskai utca 26. Tel: 06-1-888-9120)
vagy az online könyvesboltokban.


 
konyv3_zoldSzegedi Zoltán: Ellátásilánc-menedzsment, Kossuth, 2012

Az ellátásilánc-menedzsment témakörében ez az első magyar nyelvű, összefoglaló tudományos, ugyanakkor gyakorlatorientáltságú mű. Az 1990-es években még hazánkban forradalminak számító logisztikai megközelítés ui. napjainkra kibővült. Az ellátási lánc is az áruáramlási folyamtakokra helyezi a hangsúlyt, ám amíg a logisztika a vállalaton belüli alrendszereket integrálja (input- és outputkészletek, szállítás, raktározás), addig az ellátási lánc a vállalatokon átnyúló – ugyanakkor ezen vállalatok belső folyamatait is magában foglaló – szakaszokat vizsgálja (közös készletezés, vállalatközi stratégiai együttműködésen alapuló optimalizálás stb.). A mű kiemelten kezeli az információgazdálkodást, és külön fejezetben tárgyalja a szolgáltatási láncokat.

A könyv újszerűségét elsősorban az átfogóbb – értékláncot “leképező” – folymatok vizsgálata adja. A hangsúlyt a vállalatközi kooperációra, az együttműködésre, az ellátásilánc-integrációra és a stratégiai szövetségekre helyezi. Ám ez a “helikopter-szemléletű” megközelítés sem hagyhatja figyelmen kívül egy-egy lánctag vállalat (rész)folymatait is (operations management). A kötet a több kiadást megért alapkönyv: Szegedi Zoltán – Prezenszki József: Logisztika-menedzsment logikai folytatását jelenti.


E-könyv formában az alábbi helyen érhetőek el a könyvek:
http://www.multimediaplaza.com/ekonyvek/adatlap/6512

 


 

konyv1Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztika-menedzsment. 4. javított, bővített kiadás, Kossuth, 2010

Dr. Szegedi Zoltán és Dr. Prezenszki József Logisztika-menedzsment című kötete a korszerű logisztika interdiszciplináris tudományágát mutatja be.
A szerzők a technológiai alapoktól a vállalati kereteken túllépő, modern ellátásilánc-szemléletig kalauzolják az olvasót. Az átfogó munkát egyetemistáknak és főiskolásoknak szánták, ám az olvasmányos stílusban íródott négyszázötven oldalas könyv a gyakorló vállalati gazdasági szakemberek számára is tartogat újdonságokat az integrált logisztikai koncepcióról. A könyv részletesen foglalkozik az e-business alapon működő vállalatok és partnerhálózatok speciális logisztikai kérdéseivel, az e-logisztikával is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent kötet a hazai logisztikai szakirodalom alapművének tekinthető.
A kapcsolódó www.logisztikamenedzsment.hu ill. a www.menedzsment.info weboldalon folyamatosan frissülő információk: logisztikai szótár, esettanulmányok, előadásvázlatok, az egyes fejezetekhez kapcsolódó tesztkérdések, internetes próbavizsga lehetőség (www.webtan.hu) , valamint szakmai linkek segítik az olvasót.


E-könyv formában az alábbi helyen érhetőek el a könyvek:
http://www.multimediaplaza.com/ekonyvek/adatlap/6515

 


 

konyv2_caseSzegedi Zoltán (szerk.): Logisztika-menedzsment esettanulmányok. Case Studies to Logistics management, Kossuth, 2008

A könyv esettanulmányai Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztika-menedzsment című, több kiadásban megjelent szakkönyvének elméleti anyagához kapcsolódnak, s követik az egyes fejezetek logikáját. A magyar és angol nyelvű esettanulmányokat sikerrel használhatják mindazon hallgatók és gyakorló vállalati szakemberek, akik a logisztika és az ellátásilánc-menedzsment területén akarják ismereteiket, vezetői kompetenciáikat fejleszteni, de a termelés, a marketing, a pénzügy vagy a HR területén dolgozó szakembereknek is segítségére lehet az osztály- vagy vállalatközi problémák megoldásában.