Könyveink

Könyveink megvásárolhatók bármely könyvesboltban, a
Kossuth Könyvkiadó mintaboltjában (1043 Budapest, Bocskai utca 26. Tel: 06-1-888-9120)
vagy az online könyvesboltokban.


 

konyv1Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztika-menedzsment. 4. javított, bővített kiadás, Kossuth, 2010

Dr. Szegedi Zoltán és Dr. Prezenszki József Logisztika-menedzsment című kötete a korszerű logisztika interdiszciplináris tudományágát mutatja be.
A szerzők a technológiai alapoktól a vállalati kereteken túllépő, modern ellátásilánc-szemléletig kalauzolják az olvasót. Az átfogó munkát egyetemistáknak és főiskolásoknak szánták, ám az olvasmányos stílusban íródott négyszázötven oldalas könyv a gyakorló vállalati gazdasági szakemberek számára is tartogat újdonságokat az integrált logisztikai koncepcióról. A könyv részletesen foglalkozik az e-business alapon működő vállalatok és partnerhálózatok speciális logisztikai kérdéseivel, az e-logisztikával is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent kötet a hazai logisztikai szakirodalom alapművének tekinthető.
A kapcsolódó www.logisztikamenedzsment.hu ill. a www.menedzsment.info weboldalon folyamatosan frissülő információk: logisztikai szótár, esettanulmányok, előadásvázlatok, az egyes fejezetekhez kapcsolódó tesztkérdések, internetes próbavizsga lehetőség (www.webtan.hu) , valamint szakmai linkek segítik az olvasót.


E-könyv formában az alábbi helyen érhetőek el a könyvek:
http://www.multimediaplaza.com/ekonyvek/adatlap/6515

 


 

konyv2_caseSzegedi Zoltán (szerk.): Logisztika-menedzsment esettanulmányok. Case Studies to Logistics management, Kossuth, 2008

A könyv esettanulmányai Szegedi Zoltán-Prezenszki József: Logisztika-menedzsment című, több kiadásban megjelent szakkönyvének elméleti anyagához kapcsolódnak, s követik az egyes fejezetek logikáját. A magyar és angol nyelvű esettanulmányokat sikerrel használhatják mindazon hallgatók és gyakorló vállalati szakemberek, akik a logisztika és az ellátásilánc-menedzsment területén akarják ismereteiket, vezetői kompetenciáikat fejleszteni, de a termelés, a marketing, a pénzügy vagy a HR területén dolgozó szakembereknek is segítségére lehet az osztály- vagy vállalatközi problémák megoldásában.

 

 


 

konyv3_zoldSzegedi Zoltán: Ellátásilánc-menedzsment, Kossuth, 2012

Az ellátásilánc-menedzsment témakörében ez az első magyar nyelvű, összefoglaló tudományos, ugyanakkor gyakorlatorientáltságú mű. Az 1990-es években még hazánkban forradalminak számító logisztikai megközelítés ui. napjainkra kibővült. Az ellátási lánc is az áruáramlási folyamtakokra helyezi a hangsúlyt, ám amíg a logisztika a vállalaton belüli alrendszereket integrálja (input- és outputkészletek, szállítás, raktározás), addig az ellátási lánc a vállalatokon átnyúló – ugyanakkor ezen vállalatok belső folyamatait is magában foglaló – szakaszokat vizsgálja (közös készletezés, vállalatközi stratégiai együttműködésen alapuló optimalizálás stb.). A mű kiemelten kezeli az információgazdálkodást, és külön fejezetben tárgyalja a szolgáltatási láncokat.

A könyv újszerűségét elsősorban az átfogóbb – értékláncot “leképező” – folymatok vizsgálata adja. A hangsúlyt a vállalatközi kooperációra, az együttműködésre, az ellátásilánc-integrációra és a stratégiai szövetségekre helyezi. Ám ez a “helikopter-szemléletű” megközelítés sem hagyhatja figyelmen kívül egy-egy lánctag vállalat (rész)folymatait is (operations management). A kötet a több kiadást megért alapkönyv: Szegedi Zoltán – Prezenszki József: Logisztika-menedzsment logikai folytatását jelenti.


E-könyv formában az alábbi helyen érhetőek el a könyvek:
http://www.multimediaplaza.com/ekonyvek/adatlap/6512

 


 

konyv4_prezPrezenszki József: Raktározás-logisztika, Kossuth, 2010

Bookline link

A logisztika térhódításával a raktározás szakterülete felértékelődött, a raktárak száma egyre nő, azokban legkorszerűbb technikai, technológiai, szervezési, IT megoldásokat alkalmazzák. Ezért a könyvpiacon az utóbbi években egyre intenzívebbé vált a raktározás komplex témakörével foglalkozó szakkönyv iránti kereslet. A közép- és felsőfokú szakképzésben, az OKJ képzésben gyakran önálló tantárgyként vagy valamilyen integrált tantárgy nagyobb részeként jelenik meg a raktározás témaköre. Gyakorló szakemberek számára is hiányzott egy iránymutató összefoglaló mű. A szerző Dr. Prezenszki József, a szakterület legelismertebb hazai művelője.

A könyv az ellátási láncok, hálózatok szemléletéből kiindulva bemutatja a raktározás technikai- technológiai rendszerét, szervezési és irányítási módszereit, a működési és szolgáltatási színvonalmutatóit és a tervezés alapjait.

A mellékelt DVD lemez pedig számos videot, képanyagot, konkrét megoldásokat mutat be.

Az AMEROPA Kft. által kiadott könyv, a Logisztika-menedzsment és a Logisztika-menedzsment esettanulmányok nagysikerű könyvek sorozatába illeszkedik. „Kötelező irodalom” a szakirányú alapképzés (BSc), az OKJ-s képzések hallgatóinak, és szakközépiskolásoknak is. A raktározás felső- és középszintű vezetői, operatív szakemberei is haszonnal forgathatják.

 


 

konyv5_bordoSzegedi Zoltán: Logisztika menedzsereknek 2. kiadás, Kossuth, 1999

Bookline link

“Navigare necesse est” – mozogni, tevékenykedni, “hajózni” kell – mondták az ókorban. Igaz ez napjainkban is, hiszen a változásokkal csak akkor lehet lépést tartani, ha gyorsabban változunk a világnál, amelyben élünk. A napjainkban érzékelhető éles versenyben csak azok a cégek tudnak talpon maradni, amelyek képesek állandóan megújulni, és amelyeknek vezetői mindig készek akár radikálisan is átalakítani a vállalati gondolkodást és a szervezetet.
A könyv azon a vezetőknek szól, akiknek fontos a változásokkal való lépéstartás, mert csak így tudják megőrizni és megerősíteni piaci pozícióikat, valamint időben érzékelni és kihasználni a fejlődési lehetőségeket. A kötet segíti a logisztika iránt érdeklődő hallgatókat is abban, hogy korszerű ismeretekkel vértezzék fel magukat, vagy – már munka mellett – a vezetői-szervezői eszköztárukat folyamatosan frissítsék. Az elméleti anyagrészekhez kapcsolódó esettanulmányok nem “minden körülmények között” követendő mintákat adnak, hanem problémahelyzeteket mutatnak be. Új összefüggésekre hívják fel a figyelmet, hogy a jelen és a jövő menedzserei a veszélyek mellett meglássák a kitörési pontokat, a nagy lehetőségeket is.